Kolportören mini

För allt mitt emellan

Archive for the month “september, 2013”

Eugene Peterson ger råd om vilken typ av församling man bör välja.

Eugene Peterson är en välkänd pastor och teolog som bla gjort översättningen The Message (Som finns på svenska) Han har nu fyllt hela 81år och kan se tillbaka på ett långt liv i tjänst för Herren. Här intervjuas han av  Jonathan Merritt, en intervju som dryper av visdom men också av uppmuntran, speciellt till pastorer likt mig som kämpar i mindre sammanhang.

Även om sammanhanget för intervjun är USA så är idealet även här i svensk frikyrka ofta häftiga kyrkor fullpackade med fantastiska aktiviteter. Det här frestar oss i mindre sammanhang ibland till jämförelse och frustration. Eugenes ord är honung för själen.

Jonathan Merritt ber här Eugene Peterson ge ett råd till unga kristna som vill ta sitt lärjungaskap på allvar med hänseende på vilken typ av församling de ska välja. Här följer frågan och svaret:

JM: Eighty-one years is a long time. As you enter your final season of life, what would you like to say to younger Christians who are itchy for a deeper and more authentic discipleship? What’s your word to them? 

EP: Go to the nearest smallest church and commit yourself to being there for 6 months. If it doesn’t work out, find somewhere else. But don’t look for programs, don’t look for entertainment, and don’t look for a great preacher. A Christian congregation is not a glamorous place, not a romantic place. That’s what I always told people. If people were leaving my congregation to go to another place of work, I’d say, “The smallest church, the closest church, and stay there for 6 months.” Sometimes it doesn’t work. Some pastors are just incompetent. And some are flat out bad. So I don’t think that’s the answer to everything, but it’s a better place to start than going to the one with all the programs, the glitz, all that stuff.

Några saker som sticker ut:

”Go to the nearest smallest church and commit yourself to being there for 6 months.”

”don’t look for programs, don’t look for entertainment, and don’t look for a great preacher. A Christian congregation is not a glamorous place, not a romantic place.”

”it’s a better place to start than going to the one with all the programs, the glitz, all that stuff.”

Ibland önskar jag att svensk frikyrka och då speciellt EFK där jag verkar kunde premiera det här perspektivet lite mer.
Låt oss lyssna på Peterson!

Annonser

Post Navigation